Søk IKEAs nabofond om midler til ditt nærmiljø!

Har du, eller din organisasjon, en god idé som kan bidra til et bedre miljø der du bor? Eller kanskje et prosjekt som kan skape glede, engasjement og læring hos barn? Da kan IKEAs nabofond være noe for dere. Søknadsfristen er 1. april.

IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det innebærer også å være en god nabo i vårt lokalmiljø. Derfor har vi IKEAs nabofond, som støtter gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag.

Gjennom IKEAs nabofond kan du søke om støtte til miljøprosjekter som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Fondet gir også støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn i nærmiljøet.

Gjennom nabofondet støtter vi med det vi kan aller best, nemlig møbler og interiørkompetanse. Hvert IKEA-varehus deler ut 25.000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra våre egne interiøreksperter.

– Det er viktig for IKEA å være en god nabo. Gjennom nabofondet har vi mulighet til å støtte gode lokale prosjekter relatert til to av IKEAs hjertesaker; miljø og barn. Det er vi utrolig glade for! Siden fondet ble opprettet i 2013 har vi støttet mer enn 30 prosjekter i nærmiljøet med til sammen over en halv million kroner, men vi vil gjerne bidra med mer og håper det kommer mange gode søknader, sier Yngvill Ofstad, prosjektleder for bærekraft i IKEA Norge.

Beslutningen om hvem som mottar fondet avgjøres av et lokalt sammensatt tildelingsutvalg, bestående både av IKEA-medarbeidere og representanter fra nærmiljøet.