Vårens tildelinger er klare!

Kjære alle gode naboer. Da har endelig tildelingsutvalgene fattet sine beslutninger om hvem som skal motta vårens nabofond. I år vrimler det av gode tiltak som får støtte, som bybier, fyrmuseum, sommerleir, byttebytikk, kulturfestival, speiderhytte, ulike omsorgstilbud – rett og slett veldig mye som kommer barn og miljøet til gode.

NO_095_bybi_a

Foto: ByBi

Valget har ikke vært enkelt denne gangen heller, og vi sender en stor takk til alle dere som sendte inn en søknad til oss. Vi er veldig stolte av det yrende engasjementet for barn og miljø i våre nærområder! Vi håper på enda flere søknader til høsten – søknadsfristen er 1. oktober 2015. Her er vårens tildelinger:

IKEA FURUSET: ByBi birøkterlag
ByBi ønsker å bidra naturvern og økt biologisk mangfold av blomster og insekter i byen og søker løsninger gjennom rekruttering av birøktere, gjennom kunnskapsformidling, samarbeid og nettverksbygging. Støtten går til interiørkompetanse og hagemøbler til besøksbigård i Stensparken i Oslo.

IKEA SLEPENDEN: Trollhuset
Trollhuset er et avlastingstilbud for aleneforeldre i Asker og Bærum. Tilbudet leder foreldre inn i sosiale nettverk og barna får samtidig et trygt sted å være og leke. Lokalet er nå nesten klart til bruk, men på grunn av mangel på møbler og inventarer er oppstarten satt på vent. IKEA Slependen vil støtte prosjektet med interiørkunnskap og møbler, slik at lokalet kan tas i bruk.

IKEA SØRLANDET, tre mottakere:
Moonlight Aktivitetshus på Iveland
Ivelandstua er bygdas eneste møteplass for barn og ungdom, og brukes aktivt. Støtte og interiørkompetanse til oppgradering ute og inne.

Stiftelsen Lindesnes fyr
Lindesnes Fyr drifter Lindesnes Fyrmuseum, der barn kan lære om kysten vår – dens historie, ressurser, muligheter, trusselen som forsøpling skaper og om viktigheten av å ta vare på den. Støtte og interiørkompetanse til lesekrok, formidlingskrok og oppgradering av andre fellesarealer.

Oddernes Skolemusikkorps
Oddernes Skolemusikkorps har 40 ivrige musikanter i alderen 7-17 år og holder til på Oddemarka skole i Kristiansand. Støtte og interiørkompetanse til smarte og trygge oppbevaringsløsninger av verdifulle instrumenter, slik at opp- og nedrigg av instrumenter blir lystbetont og levetiden på utstyret forlenges.

IKEA RINGSAKER, to mottakere:
Stoppested Verden – Barnas Verdensrom
Stoppested Verden er en internasjonal kulturfestival for barn. Festivalens målsetning er å skape forståelse og kunnskap for multikulturelt mangfold i Hamar-regionen. I 2014 hadde arrangementet publikumsrekord med 12192 besøkende på de to festivaldagene. IKEA Ringsaker skal bidra med utformningen av minst en av de ca 30 verdensrommene som skall bygges.

Ottestad IL – Klubbhuset i Ottestad
Ottestad IL er en veldig aktiv og dugnadsdrevet sportsklubb. Klubben driver ett prosjekt kalt “Sunn matglede på Idrettsplassen i Ottestad”. Målet er å nå minst 1000 barn og unge med ett nytt mattilbud og kostholdsopplæring, samt regelmessig tilby måltider til ca 300 barn og ungdommer. IKEA Ringsaker vil gi støtte og interiørkompetanse til oppussing av kjøkkenet i klubbhuset.

IKEA ÅSANE, to mottakere:
”Ferie med mening” – Barnekreftforeningen drevet av foreldre til kreftsyke barn
”Ferie med mening” er en sommerleir drevet av foreldre til kreftsyke barn. Sommerleiren bidrar til at barna og familiene deres kan omgås, stifte vennskap og leke med andre som er i samme situasjon. Støtten går til leker og utstyr til sommerleiren.

Bergen speidergruppe
Speidergruppen har lenge vært i dvale, men ønsker å å gjenoppta aktiviteten ved blant annet å pusse opp den gamle speiderhytten slik at den blir innbydende og trivelig å benytte. Prosjektet har blant annet fokus på miljø ved å skifte ut all belysning i hytten til energibesparende LED. Hytten benyttes av mange speiderlag gjennom året. Støtten går til utskifting av gamle glødepærer samt interiør til speiderhytten.

IKEA FORUS, fire mottakere:
Eat the world
Eat the world driver blant annet en byttebutikk med gjenbruk av småartikler og møbler, og i tillegg en kafé med spennende mat fra forskjellige land. Deres arbeid bidrar til å spre glede og engasjement i nærmiljøet. Støtten i form av interiørkompetanse og oppbevarings- og visningsmøbler til nyetablering av en byttebu.

Mostun natursenter (Naturvernforbundet)
Mostun natursenter formidler miljø- og naturglede, og kunnskap til barn. De har et tett samarbeid med skoler og barnehager, og lærer barna verdien av å ta vare på naturen. Søndager er kafeen åpen for alle, med salg av blant annet økologiske vafler. Støtte til konferansestoler som brukes til undervisning for barn i ukedagene, og til kafé på søndager.

Haugesundscenen
Haugesundscenen driver teaterarbeid for barn og unge. Alt er dugnadsbasert og foreldredrevet. Dette er et veldig positivt tiltak for barn i nærmiljøet. Støtte til oppbevaringsløsninger og klesstativ til oppbevaring av kostymer og rekvisitter.

Senter for flerkulturell ungdom
Senter for flerkulturell ungdom bidrar til en positiv utvikling for barn og unge gjennom leksehjelp 2 dager i uka. Støtten går til interiørkompetanse og oppgradering av oppholdsrommet hvor ungdommen har leksehjelp og sosialt samvær.

IKEA LEANGEN, tre mottakere:
Stiftelsen Voll Gård
Stiftelsen Voll gård er en besøksgård som ligger på Moholt i Trondheim. Gården tar daglig imot barnehager, skoleklasser og andre grupper på pedagogiske opplegg med tema fra jord til bord. Barna lærer om hvor maten kommer fra og god ressursbruk, og får delta i gårdsarbeidet. Støtten går til interiørkompetanse og oppgradering av flerbruksrommet ”Fjøsstua”.

Skaun Ballklubb
Skaun Ballklubb har satt i gang et miljøprosjekt å få barn og andre brukere av sine anlegg til å gjenbruke og resirkulere mer, og for å få sportsutstur til å vare lenger. Støtten går til oppbevaringsløsninger for resirkulering av flasker, innsamling og gjenbruk av brukbart sko/sportstøy, samt oppbevaringsløsninger for diverse sportsutstyr.

22B Kontaktsenter for barn og unge
22B Kontaktsenter for barn og unge driver sekundærforebyggende arbeid blant risikoutsatt ungdom i Trondheim sentrum. 22B har som intensjon å bidra med tid, omsorg og tilstedeværelse, samt å legge til rette for sunn endring og en bedre hverdag for den enkelte. Støtten går til interiørkompetanse og oppgradering av lokalene.

Gratulerer til alle sammen og lykke til med prosjektene! Vi gleder oss som vanlig til å se resultatene.