Ny høst, nye muligheter

Da nærmer det seg igjen tid for en ny tildeling av IKEAs nabofond. Søknadsfristen er 1. oktober. Nytt av året er at vårt service og pick up point i Tromsø også ønsker å bidra i sitt nærmiljø, slik at nå er det også mulig å søke på fondet deres. I tillegg feirer IKEA Sørlandet 5 år i år, og markerer dette med å firedoble nabofondet sitt opp til 100.000,-!

Gjennom IKEAs nabofond kan du søke om støtte til miljøprosjekter som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Fondet gir også støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn i nærmiljøet, med særlig fokus på de barna som har det vanskelig.

Nabofondet gir støtte gjennom det vi kan aller best, nemlig møbler og interiørkompetanse. Hvert IKEA-varehus, og nå også vårt lokale i Tromsø, deler ut 25.000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra våre egne interiøreksperter.

Beslutningen om hvem som mottar fondet avgjøres av et lokalt sammensatt tildelingsutvalg, bestående både av IKEA-medarbeidere og representanter fra nærmiljøet.

Vi gleder oss til å lese søknadene deres!