Tildelinger høsten 2015

Da er årets tildelinger klare. Takk for mange spennende og gode søknader i denne runden også, vi gleder oss til å se resultatene fra når årets vinnere har gjennomført sine planlagte prosjekter!

IKEA FORUS: To vinnere
Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet (Sand)
Hiimsmoenkollektivet er en ideell stiftelse som driver med rusbehandling for unge i alderen 14 til 18 år. For å kunne drive skolemotiverende arbeid på kollektivet er det viktig med et trivelig læringsmiljø i form av en godt opprustet skolestue / kreativt verksted. Midlene fra Nabofondet bidrar til etablering av et slikt rom.

Planeten fritidsklubb (Kverneland)
Planeten er en fritidsklubb med mange aktiviteter for barn og unge. Midlene vil i hovedsak gå til forbedring av kjøkkenet.

IKEA FURUSET: Nittedal teater
Nabofondet bidrar til bedre organisering og oppbevaring til kostymer, kulisser og rekvisitter så det blir mer tilgjengelig for de aller minste.

IKEA SLEPENDEN: Lommedalen Idrettslag
Klubbhuset skal oppgraderes slik at det kan brukes som en sosial arena. Dette vil være et tiltak for å hindre frafall av ungdom i idretten. Ved å skape et godt miljø før og/eller etter trening, håper idrettslaget å kunne oppfylle mottoet: “Flest mulig, lengst mulig, alle skal med!”

IKEA SØRLANDET: Seks vinnere
Ungdomsklubben Cafe Huset
Midlene skal i hovedsak gå til oppussing og møblering av ungdomsklubbens lokaler.

Lions Club Lillesand
Huset på Skaurøya i Lillesand lånes av klubben gratis ut til barn og unge med spesielle behov. Midlene skal i hovedsak gå til fornyelse av møbler.

Foreningen Rosegården Teaterhus
Rosegården Teaterhus er en frivillig forening som er opprettet og er til for sceneamatører på Sørlandet. Midlene skal i hovedsak gå til å lage en kjøkkenløsning i husets kafe for å øke aktiviteten og trivselen i teaterhuset.

Stine Sofies Stiftelse
Stine Sofies Stiftelse arbeider for en barndom uten vold. Stine Sofie Senteret skal være et kurssenter for mestring og livsglede, med en årlig kapasitet på 500 barn mellom 0-18 år. Midlene skal gå til innkjøp av møbler til innredning av senteret.

Agder Parkour
Agder parkour har 150 medlemmer og er en klubb i vekst. I begynnelsen av 2016 skal klubben flytte inn i nye lokaler og midlene skal i hovedsak gå til innkjøp av utstyr til utrusting av den nye hallen.

Hjelp oss å hjelpe Vest Agder
Midlene skal i hovedsak gå til å gi barn en julekveld med god mat og fine gaver, en kveld de vil huske lenge.

IKEA ÅSANE: To vinnere
Flaktveit Idrettsklubb
«Vi Bryr Oss»-salen i Flaktveithallen er et sted hvor man være sammen med andre, se fotball på tv og spille spill. Et fint samlested for barn og unge og en svært god bidragsyter for å bedre miljøet på Flaktveit de siste 10 årene. Midlene vil gå til fornyelse av rommet.

Bærekraftige liv Løvstakken
Bærekraftige liv Løvstakken er en organisasjon med tro på at det finnes løsninger i et lokalsamfunn, som kan hjelpe oss på veien mot en mer bærekraftig hverdag. Midlene vil gå til å etablere salgssted for brukte klær og skape en sosial møteplass i et område med svært mange innvandrerfamilier som ellers ikke har så mange samlingspunkter.

IKEA RINGSAKER: Ringsaker Røde Kors
Ringsaker Røde Kors driver med frivillig aktivitet på akuttmottaket på Grande i Ringsaker. Her er der 135 plasser. Pengene skal i hovedsak gå til å innrede og ordne i stand for barna på flyktningmottaket.

IKEA TROMSØ: Hero Norge avdeling Tromsø
Hero Tromsø skal ila høsten/vinteren åpne et asylmottak for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Fellesskap og en plass man kan møte andre, være sosial og finne på ting sammen er av veldig stor betydning for ungdommene og pengene skal gå til å etablere et felles oppholdsrom/aktivitetsrom.

IKEA LEANGEN: To vinnere
Vikna Røde Kors
Oppgradering av lokaler hvor det foregår alt fra juletrefest til aktivitetskvelder, påskeegg-maling, kart og kompass, Røde Kors-historeiekvelder, filmkvelder og mye mer.

BUL Nidaros
Oppgradering av lager hvor kostymer, rekvisitter og teknisk utstyr oppbevares for å gjøre det mer oversiktelig og lettere å bruke.