En ny vår for nabofondet

Det er straks tid for enda en ny tildeling av IKEAs nabofond. Søknadsfristen er 1. april. Nytt av året er at vårt Service og pickup point i Ålesund også ønsker å bidra i sitt nærmiljø, så nå er det også mulig å søke på fondet deres. I tillegg feirer IKEA Sørlandet 5 år i år, og markerer dette med å doble utdelingen til sine gode naboer!

Gjennom IKEAs nabofond kan du søke om støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn i nærmiljøet, med særlig fokus på de barna som har det vanskelig. Fondet gir også støtte til miljøprosjekter, som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Siden oppstarten i 2013 har fondet gitt over en million kroner i støtte til over 60 ulike gode prosjekter i nabolagene våre.

Nabofondet gir støtte gjennom det vi kan aller best, nemlig møbler og interiørkompetanse. Hvert IKEA-varehus, og nå også våre lokaler i Tromsø og Ålesund, deler ut 25 000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra våre egne interiøreksperter. IKEA Sørlandet deler i år ut 50 000 kroner ved hver tildeling.

Beslutningen om hvem som mottar fondet avgjøres av et lokalt sammensatt tildelingsutvalg, bestående både av IKEA-medarbeidere og representanter fra nærmiljøet.

Vi gleder oss til å lese søknadene deres!