Tildelinger vår 2018

Under kan du lese om tildelingene fra våren 2018.

For å søke om på årets tildelinger er søknadsfristen 1. April.

IKEA Åsane:

Kyrkjekrinsen Juniorklubb

Juniorklubben på Kyrkjekrinsen er en foreldredrevet fritidsklubb for elever på mellomtrinnet i bydelen Åsane i Bergen. Juniorklubben har etter hvert blitt så populær at barn fra hele bydelen kommer for å benytte seg av dette fritidstilbudet. Juniorklubben holdes tirsdager der 60-80 barn deltar hver uke med foreldre som holder tilsyn. Dette er et flott tilbud til barn som viser at dugnad og frivillighet er viktig for at barn og unge skal ha et sted å gå til etter skoletid. Midlene vil gå med til utskifting av inventar som de har fått gratis og har sett sine bedre dager.

IKEA Forus:

Matsentralen Rogaland

Matsentralen er en veldedig forening som bekjemper matsvinn og hjelper vanskeligstilte. Nystartet organisasjon som trenger støtte til å innrede et par kontor.

Lura karateklubb

Lura Karateklubb er en av de største karateklubbene i Norge.  Klubben er en viktig bidragsyter i nærmiljøet og gir et sunt, trygt og allsidig treningstilbud til barn og unge i regionen. De trenger støtte til å utstyre/ el forbedre «kjøkkenkroken»i klubbhuset.

«SeMeg» i Vigrestad
«SeMeg – Barn som pårørende» er en frivillig organisasjon som jobber for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt. Støtte til oppgradering av uterommet med hagemøbler, blomsterkrukker osv.

Håbafjell Idrettbarnehage Sandnes

Inviterer ALLE byens barn fra 4-5 år til markering av Verdens aktivitetsdag 9.mai. De trenger støtte til små premier til barna.

Emmaus venner

Emmaus’ venner er en organisert forening som har til formål å drive frivillig arbeid til nytte og glede for alle i og rundt Emmausområdet på Storhaug i Stavanger. De trenger produkter til barneaktiviteter.

 

IKEA Ringsaker:
Brummundal speidergruppe

Tildelingsutvalget har ved tildeling lagt vekt på at Brumunddal speidergruppe er en aktivitet for barn og unge som bidrar mye til lokalsamfunnet der verdier om fellesskap og inkludering står sentralt, i tillegg til at barn og unge lærer å glede seg over naturen og dens ressurser. Speidergruppa viser også gjennom sine verdier og aktiviteter at de har miljøet i fokus, og er derfor en bidragsyter i å øke bevissthet og læring rundt ulike miljøspørsmål. Brumunddal speidergruppe jobber også etter verdier som ivaretar barn og unges behov for trygghet og læring. Videre at aktivitetene bygger opp under at barn og ungdom skal oppleve glede og mestring. Tildelingsutvalget har lagt stor vekt på at aktiviteten har viktige og gode verdier for sitt arbeid rettet mot barn og unge, i tillegg til sitt fokus på miljø. Speidergruppa har en stor potensiell målgruppe der mange barn og unge i distriktet kan få glede over tiltaket. IKEA Ringsaker ønsker med dette å bidra til at Brumunddal speidergruppe kan fortsette sitt gode arbeid og dermed gi flere barn og unge et viktig og gledelig aktivitetstilbud.

IKEA Sørlandet

Trygg Framtid

Foreldrerådet

 

IKEA Leangen:

Buvik Idrettslag

Tiltaket med å skape en minibedrift i tilknytning til klubbhuset er et godt eksempel på hvordan Buvik Idrettslag kan bidra til at barn og ungdom kan skape gode fritidstilbud, også for de som ikke ønsker å drive med idrett. Dette tilbudet er inkluderende og bidrar til å skape samhold blant de unge. IKEA ønsker derfor å støtte med møbler, interiør og kompetanse for å bidra til å realisere dette prosjektet.

Bjugn Ungdomsklubb

Bjugn Ungdomsklubb kan bidra til at mange barn i området får et godt og inkluderende fritidstilbud. Ungdomsklubben er også en møteplass for sårbare barn og unge som trenger et sosialt møtepunkt, og IKEA ønsker å støtte med møbler, interiør og kompetanse for å bidra til at ungdomsklubben blir et godt sted å være.

Trondheim fengsel, v/ barneansvarlig

Trondheim Fengsels tiltak for barn av innsatte er et godt eksempel på hvordan de kan bidra til et sikkert og godt miljø for vanskeligstilte barn, og gjøre samværstiden trygg. IKEA ønsker å gi støtte i form av møbler, interiør og kompetanse for å bidra til å skape en god samværstid i møte mellom barn og foreldre.

IKEA Furuset

Rommen Sportsklubb

Av 315 medlemmer er 95% av innvandrer bakgrunn og de har særlig høy fokus på integrering av jenter med fremmedkulturell bakgrunn. De trenger hjelp til oppussing av kjøkken området sitt i deres klubbhus.

IKEA Slependen

Konnerud Idrettslag

Konnerud Idrettslag er i dag en av landets største idrettsforeninger med aktive grupper innen flere idrettsgrener; fotball, håndball, bandy, ski, sykkel, volleyball, orientering og seniorgruppe. Den første idretten som ble etablert var ski og sistetilskuddet er sykkel. I tillegg er WorldCup (skisprinten) som hvert år samle verdens besteskiløpere i Drammen, en egen organisert gruppe. Idrettlaget har organiserer 2000 medlemmer i aldren 4-19 år. Idrettslaget opplever plassmangel i hallen sin og har måtte søke nye veier for å kunne skape mer aktivitet for medlemmene sine. De har dermed besluttet å leie lokalene til et tidligere treningsstudio, dette skal gjøres om til et aktivitets- og bydelshus. De vil tilby aktivitet fra kl. 07:00-23:00 mandag-fredag, hver uke, i tillegg til ungdomskvelder i helgene. Til dette tildeles laget interiør og møbler for å skape et innbydende og velfungerende møteplass for barn og unge.

KIGO kultur i Gamle Oslo

KIGO kultur i gamle Oslo holder til i den tidligere rektorboligen. Her disponerer kulturskolene i indre Oslo øst to rom; et kontor og et aktivitetsrom. I aktivitetsrommet holdes det blant annet gitarkurs, sykurs, små korøvelsen, låtskirverkurs og trommespilling. Det holdes også møter med frivillige, potensielle sponsorer, politikere, foreldre og barn. KIGOs tilbud er gratis og har som mål å skape samhold, identitet og trivel. KIGO skaper møteplasser der barn og unge kan uttrykke seg og gledes over kulturopplevelser sammen. KIGO i gamle Oslo tildeles møbler og interiørhjelp for å kunne skape en trivelig og trygt samlingspunkt gfor barn og unge.

Sætre og Folkestad skolekorps

Skole korpset har fått tilgang på et tomt kjellerrom på Sætre skole. I dag er rommet oppbevaring for instrumenter og annet. Denne oppbevaringen er lite optimal da det tar mye plass og gir lite rom til å benytte all plassen i rommet. Sætre og Folkestad skolekorps tildeles møbler for å kunne bygge en bedre oppbevaringsløsning til deres instrumenter.

Åssiden skolekorps

Åssiden skolekorps holder til i bydelen Åssiden i Drammen. Skolekorpset har øvningslokaler i gymsalen på Åssiden skole, hvor de disponerer 3 lager. Skolekorpset arrangerer også konserter, turer og andre arragementer. Skolekorpset tildeles møbler for å skape smarte oppbevaringsløsninger slik at rommene blir enkle og ryddige, da de benyttes ofte av mange mennesker.

IKEA Service & Pick up point, Ålesund

Det er et årlig arrangement ledet av elever ved animasjonslinjen ved Høgskolen i Volda.Festivalen ble opprettet i 2007 med tett samarbeid av Fredrikstad animasjon Festival.Det er satt av fire dager (13-16.September) med visning av tegnefilm, gjesteforelesere fra animasjonsbransjen og konserter.Dette er 12 året festivalen holdes, både gjester og arrangører av festivalen deltar frivillig. Team i år er musikk og lyd i tegnefilm som gjør at festivalen ikke kun appellerer til filminteresserte, men også de musikkglade. Animtation Volda ønsker å bruke fondet til møblering av Propellhallen som er en spennende, men relativt naken betongbygning i form av sitteplasser, planter, belysning etc. Vi ønsker å hjelpe til å skape en atmosfærisk og koselig film opplevelse for barna under festivalen som Volda Animation er veldig opptatt av.