Husk søknadsfrist 1. oktober

Det er straks tid for enda en ny tildelign av IKEAs nabofond. Søknadsfristen er 1. oktober.

Gjennom IKEAs nabofond kan du søke om støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn og unge i nærmiljøet, med særlig fokus på de som har det vanskelig. Fondet gir også støtte til miljøprosjekter, som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Siden oppstarten i 2013 har fondet gitt over 3 millioner kroner i støtte til nærmere 100 ulike gode prosjekter i nabolagene våre.

Nabofondet gir støtte gjennom det vi kan aller best, nemlig møbler og interiørkompetanse. Hvert IKEA-varehus, og  våre lokaler i Tromsø og Ålesund, deler ut 25 000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra våre egne interiøreksperter. Noen varehus har valgt å øke og til og med doble beløpet de gir i støtte.

Beslutningen om hvem som mottar fondet avgjøres av et lokalt sammensatt tildelingsutvalg, bestående både av IKEA-medarbeidere og representanter fra nærmiljøet.

Vi gleder oss til å lese søknadene deres!