Forfatterarkiv: Nabofond

Tildelinger våren 2018

IKEA Slependen

Konnerud Idrettslag

Konnerud Idrettslag er i dag en av landets største idrettsforeninger med aktive grupper innen flere idrettsgrener; fotball, håndball, bandy, ski, sykkel, volleyball, orientering og seniorgruppe. Den første idretten som ble etablert var ski og siste tilskuddet er sykkel. I tillegg er WorldCup (skisprinten) som hvert år samler verdens besteskiløpere i Drammen, er en egen organisert gruppe. Idrettlaget organiserer 2000 medlemmer i aldren 4-19 år. I dag opplever idrettslaget plassmangel i hallen sin og har måtte søke nye veier for å kunne skape mer aktivitet for medlemmene sine. De har dermed besluttet å leie lokalene til et tidligere treningsstudio, dette skal gjøres om til et aktivitets- og bydelshus. De vil tilby aktivitet fra kl. 07:00-23:00 mandag-fredag, hver uke, i tillegg til ungdomskvelder i helgene. Til dette tildeles laget interiør og møbler for å skape et innbydende og velfungerende møteplass for barn og unge.

KIGO kultur i Gamle Oslo

KIGO kultur i gamle Oslo holder til i en tidligere rektorbolig. Her disponerer kulturskolene i indre Oslo øst to rom; et kontor og et aktivitetsrom. I aktivitetsrommet holdes det blant annet gitarkurs, sykurs, små korøvelsen, låtskirverkurs og trommespilling. Det holdes også møter med frivillige, potensielle sponsorer, politikere, foreldre og barn. KIGOs tilbud er gratis og har som mål å skape samhold, identitet og trivsel. KIGO skaper møteplasser der barn og unge kan uttrykke seg og gledes over kulturopplevelser sammen. KIGO i gamle Oslo tildeles møbler og interiørhjelp for å kunne skape et trivelig og trygt samlingspunkt for barn og unge.

Sætre og Folkestad skolekorps

Skole korpset har fått tilgang på et tomt kjellerrom på Sætre skole. I dag er rommet oppbevaring for instrumenter og annet. Denne oppbevaringen er lite optimal da det tar mye plass og gir lite rom til å benytte all plassen i rommet. Sætre og Folkestad skolekorps tildeles møbler for å kunne bygge en bedre oppbevaringsløsning til deres instrumenter.

Åssiden skolekorps

Åssiden skolekorps holder til i bydelen Åssiden i Drammen. Skolekorpset har øvningslokaler i gymsalen på Åssiden skole, hvor de disponerer 3 lager. Skolekorpset arrangerer også konserter, turer og andre arragementer. Skolekorpset tildeles møbler for å skape smarte oppbevaringsløsninger slik at rommene blir enkle og ryddige, da de benyttes ofte av mange mennesker.

IKEA Furuset

Rommen Sportsklubb

Av 315 medlemmer er 95% av innvandrer bakgrunn og de har særlig høy fokus på integrering av jenter med fremmedkulturell bakgrunn. De trenger hjelp til oppussing av kjøkkenområdet sitt i deres klubbhus.

IKEA service & Pick-up point Ålesund

Animation Volda Festival

Det er et årlig arrangement ledet av elever ved animasjonslinjen ved Høgskolen i Volda.
Festivalen ble opprettet i 2007 med tett samarbeid av Fredrikstad animasjon festival.
Det er satt av fire dager (13.-16.September) med visning av tegnefilm, gjesteforelesere fra animasjonsbransjen og konserter.
Dette er det 12. året festivalen holdes, både gjester og arrangører av festivalen deltar frivillig.
Teamaet i år er musikk og lyd i tegnefilm som gjør at festivalen ikke kun appellerer til filminteresserte, men også de musikkglade.

Animtation Volda ønsker å bruke fondet til møblering av Propellhallen som er en spennende, men relativt naken betongbygning i form av sitteplasser, planter, belysning etc.
Vi ønsker å hjelpe til å skape en atmosfærisk og koselig filmopplevelse for barna under festivalen som Volda Animation er veldig opptatt av.

IKEA Leangen

Buvik Idrettslag, produkter og interiørkompetanse

Tiltaket med å skape en minibedrift i tilknytning til klubbhuset er et godt eksempel på hvordan Buvik Idrettslag kan bidra til at barn og ungdom kan skape gode fritidstilbud, også for de som ikke ønsker å drive med idrett. Dette tilbudet er inkluderende og bidrar til å skape samhold blant de unge. IKEA ønsker derfor å støtte med møbler og interiørkompetanse for å bidra til å realisere dette prosjektet.

Bjugn Ungdomsklubb, produkter og interiørkompetanse

Bjugn Ungdomsklubb kan bidra til at mange barn i området får et godt og inkluderende fritidstilbud. Ungdomsklubben er også en møteplass for sårbare barn og unge som trenger et sosialt møtepunkt. IKEA ønsker å støtte med møbler og interiørkompetanse for å bidra til at ungdomsklubben blir et godt sted å være.

Barneansvarlig Trondheim Fengsel, produkter og interiørkompetanse

Trondheim Fengsels tiltak for barn av innsatte er et godt eksempel på hvordan de kan bidra til et sikkert og godt miljø for vanskeligstilte barn, og gjøre samværstiden trygg. IKEA ønsker å gi støtte i form av møbler og interiørkompetanse for å bidra til å skape en god samværstid i møte mellom barn og foreldre.

IKEA Ringsaker

Brummundal speidergruppe, produkter og interiørkompetanse

Brumunddal speidergruppe er en aktivitet for barn og unge som bidrar mye til lokalsamfunnet der verdier om fellesskap og inkludering står sentralt, i tillegg til at barn og unge lærer å glede seg over naturen og dens ressurser. Speidergruppa viser gjennom sine verdier og aktiviteter at de har miljøet i fokus, og er dermed en bidragsyter i å øke bevissthet og læring rundt ulike miljøspørsmål. Brumunddal speidergruppe jobber også etter verdier som ivaretar barn og unges behov for trygghet og læring. Videre bygger aktivitetene opp under at barn og ungdom skal oppleve glede og mestring. Tildelingsutvalget har lagt stor vekt på at aktiviteten har viktige og gode verdier for sitt arbeid rettet mot barn og unge, i tillegg til sitt fokus på miljø. Speidergruppa har en stor potensiell målgruppe der mange barn og unge i distriktet kan få glede over tiltaket. IKEA Ringsaker ønsker med dette å bidra til at Brumunddal speidergruppe kan fortsette sitt gode arbeid og dermed gi flere barn og unge et viktig og gledelig aktivitetstilbud.

IKEA Forus

Matsentralen Rogaland

Matsentralen er en veldedig forening som bekjemper matsvinn og hjelper vanskeligstilte. Nystartet organisasjon som trenger støtte til å innrede et par kontor.

Lura karateklubb

Lura Karateklubb er en av de største karateklubbene i Norge.  Klubben er en viktig bidragsyter i nærmiljøet og gir et sunt, trygt og allsidig treningstilbud til barn og unge i regionen. De trenger støtte til å utstyre og forbedre «kjøkkenkroken»i klubbhuset.

SeMeg Vigrestad

SeMeg er en interesseorganisasjon som jobber for at barn og unge som pårørende skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor. De trenger et fryseskap til oppbevaring av mat til de mange aktivitetene og treffene som avholdes.

Håbafjell Idrettsbarnehage Sandnes

Inviterer ALLE byens barn fra 4-5 år til markering av Verdens aktivitetsdag 9.mai. De trenger støtte til små premier til barna.

Stavanger roklubb

Stavanger Roklub er Stavangers neste eldste idrettsklubb og en av Norges eldste roklubber. Trenger støtte til nye møbler og løst inventar til klubbhuset som følge av nødvendig oppussing av lokaler.

Emmaus venner

Emmaus sine venner er en organisert forening som har til formål å drive frivillig arbeid til nytte og glede for alle i og rundt Emmausområdet på Storhaug i Stavanger. De trenger produkter til barneaktiviteter.

IKEA Åsane

Kyrkjekrinsen Juniorklubb

Juniorklubben på Kyrkjekrinsen er en foreldredrevet fritidsklubb for elever på mellomtrinnet i bydelen Åsane i Bergen. Juniorklubben har etter hvert blitt så populær at barn fra hele bydelen kommer for å benytte seg av dette fritidstilbudet. Juniorklubben holdes hver tirsdag  og det er fra 60-80 barn som deltar hver uke og foreldrene som holder tilsyn. Dette er et flott tilbud til barn som viser at dugnad og frivillighet er viktig for at barn og unge skal ha et sted å gå til etter skoletid. Midlene vil gå med til utskifting av inventar som de har fått gratis og har sett sine bedre dager.

IKEA Sørlandet

Trygg Framtid

TRYGG FRAMTID tilbyr veiledning og tilrettelegging ved samvær med tilsyn mellom barn og foreldre. Vi har et barnevennlig og nøytralt hus i Posebyen i Kristiansand sentrum. Tryg framtid arbeider med barn i svært sårbare situasjoner som av en grunn ikke kan bo sammen med foreldrene sine. Barn som kommer hit trenger forutsigbarhet og trygghet i møtene med sine foreldre. Trygg Framtid har det siste året arbeidet med et samværssted da pågangen øker og organisasjonen er hyppig brukt. De ønsker en koselig og barnvennlig møteplass. IKEA støtter Frygg Framtid med møber og interiørkompetanse.

Foreldrerådet ved Vestre Sandøya skole

Sandøya er et lite, vitalt og aktivt øysamfunn på sørlandskysten som huser egen barneskole 1.-4. trinn, barnehage, idrettsforening, kor og en rekke små håndverksbedrifter som til sammen gir et godt grunnlag for å bo og leve.
Befolkningen består av ca. 200 mennesker største delen av året, mens vi på sommeren med fulle  hytter og hus så utgjør befolkningen ca. 2000 innbyggere med stort og smått.Og det er de små, dvs. barn i skolealder 6-16 år, vi ønsker å gi et lokalt og varierende tilbud som kan benyttes året rundt. Først og fremst for å skape en aktivitet for barna som bor her, men også for de besøkende på sommeren.
Foreldrerådet ved Vestre Sandøya skole ønsker å gi barn og unge et tilbud med aktiviteter på øya slik at familiene kan spare tid og for å øke samholdet blant de unge på tvers av alder og interesser.
Foreldrerådet har et kjellerlokale i underetasjen på skolen som tidligere har vært klubblokale for barn og unge, men dette har et stort behov for oppgradering. De tok et tak i fjor og tømte lokalet for å så få vasket og malt tak og vegger. Foreldrerådet ønsker at lokalet skal kunne brukes som møtested for barn og unge for spill, film, musikk og leker samt annen aktivitet på lekeplassen utenfor. I tillegg kan lokalet benyttes som klubblokale for idrettsforeningen og eventuelt andre foreninger på øya, slik at så mange som mulig kan benytte seg av denne ressursen.