Category Archives: Snart søknadsfrist

IKEA Nabofond

VELKOMMEN TIL IKEA NABOFOND. 

På siden finner du informasjon om hva IKEA Nabofond innebærer, forutsettninger for å søke samt informasjon om tildligere vinnere.

Om du ønsker å lese mer om prosessen kan du klikke deg inn her eller ta kontakt med oss på nabofond@ikea.com 

Ny runde med IKEA Nabofond kjøres i gang over nyttår med søknadsfrist 1. April. Da vil alle varehusene være tilgjengelig å søke støtte hos.