Category Archives: Tildelinger

Tildelinger høsten 2016

Hei!
Nå er høstens tildelinger klare. Vi gleder oss til å se resultatene fra når årets vinnere har gjennomført sine planlagte prosjekter. Tusen takk for alle gode søknader!

IKEA Forus
A-larm:

A-larm har et torsdagstilbud for unge mødre m/barn i alderen 0-6 år. De har sosialt samvær og nettverksbygging i trygge omgivelser. Felles for mødrene er at de har en rushistorie. De har mottatt produkter og møbler til et stellerom.

Vigdarheim leirsted, KFUK/KFUM speider:
Vigdarheim leirsted holder til i Sveio, og er et tilbud til flere speidergrupper lokalt på Haugalandet. I tillegg så bruker flere skoler i nærområdet leirstedet. Midlene de får fra oss går spesifikt til møbler som sofa og bokhyller.

L54-Sandnes:
“House of dance” holder til i lokalene til L54, og de har dansekurs i hip hop/streetdance for barn i flere aldersgrupper. Midlene vil de bruke på en disk, belysning, kles- og skooppbevaring.

Sola turn:
På formiddagen arrangerer Sola turnaktiviteter for de minste og på ettermiddagen er det mange turnpartier for barn i flere aldre. Sola turn ønsker en oppgradering i venteområdet. Denne plassen blir også brukt til lekselesing etc.

IKEA Furuset
Alna ridersenter:
Alna ridesenter er et inkluderende og integrerende aktivitetstilbud for mange barn, unge og voksne i vårt nærmiljø. Vi liker deres tanke om å være et flerbrukssted for barn og unge. I søknaden går det frem at «Klubbkafeen bærer preg av å ha vært i bruk i 10 år og trenger sårt en oppdatering». Vi i tildelingsutvalget er enig i dette og synes at Alna ridesenter fortjener en oppdatering av sin klubbkafe. Tildelingsutvalget velger derfor, enstemmig, at IKEA Furuset sitt nabofond for høsten 2016 skal gå til Alna ridesenter.

IKEA Leangen
Vitensenteret:
Bidrag til å fornye utstilling om elektrisitet, med fokus på fremtidens energiløsninger og fornybar energi og derigjennom å skape forståelse og nysgjerrighet rundt miljø og forbruk.

IKEA Slependen
SuperSelma, støtteforeningen for kreftrammede:
SuperSelma arbeider for å gi omtanke og omsorg for kreftrammede og menneskene rundt. Foreningen ønsket bidrag til å ruste opp lekekroken for barn ved Bråset bo og omsorgssenter Lindrene avdeling, Røyken. Barna som er på besøk der har oftest en mor eller far som får palliativ behandling og avdelingen ønsker å gi barna et koselig og godt utstyrt lekerom, sånn at de sammen med foreldrene kan få en stund der de glemmer alt det vonde og kan fokusere på det som frembringer smil og glede.

Telemark turistforening:
Telemark turistforening har fått bidrag til å innrede turisthytta som har ca 80.000 besøkere hvert år. Hytta har fått økt oppmerksomhet de siste årene og har derfor satt i gang et prosjekt for å tilpasse hytta dagens aktivitet og offentlige krav. De trenger nye møbler, gardiner, service og lamper. I tillegg trenger de  en oppgradering til deres 11 sengeplasser av vaskefat, leselamper, dyner og puter.

IKEA Sørlandet
Røde kors Kristiansand:
Røde Kors er flyttet inn i nye lokaler i Kristiansand og har store behov for å oppgradere oppholdsrom og undervisningsrom, dette for å skape et hyggelig sted å være for alle de frivillige og deltakere som bruker lokalene. Kursing av frivillige er viktig for å opprettholde kvaliteten i aktivitetene som Røde Kors leverer. I dag preges kurslokalet av sterkt behov for oppgradering.

Kilden fritidsklubb Arendal:
Kilden Fritidsklubb ligger i Arendals bykjerne og ønsker et økende fokus på miljøvern i sentrum, rundt og i deres lokaler. De vil øke fokus på holdningsarbeid knyttet til miljø og hvordan man ivaretar fellesområder. De vil derfor jobbe med konkrete løsninger inne og ute, og utbedre de utfordringer de har med blant annet uønsket søppel.

Moonlight allaktivtetshus Øvrebø:
Dette er et aktivitetshus som driver både sosialt, kulturelt og rus- og kriminalforebyggende arbeid, lokalene er et samlingspunkt for folk i alle aldre. Moonlight allaktivitetshus ønsket å få fornyet stedet, ta bort slitte og ødelagte møbler og lage det hyggelig for alle som bruker aktivitetshuset.

IKEA Åsane
Kulturhuset Sentrum:
Kulturhuset Sentrum i Ytre Arne utenfor Bergen ønsket å åpne en popup kafè en gang i uken for å samle innbyggerne i bygden. Her er fokuset å bli kjent med hverandre, ha aktiviteter for barn, integrere beboere på asylmottaket og tilby varm mat til en billig penge. Prosjektet er basert på frivilighet og lokalet har de fått låne gratis. IKEA Åsane med interiørkonsulent sto for utrykket i kafèen med kjøkkenløsning og dekor for å skape et innbydende miljø i kafèen.

IKEA Ringsaker
Lågen bygdekvinnelag:
Lågen bygdekvinnelag har et hjerte for matkultur og råvarer. De har fokus på dugnadsarbeid og har en inkluderende ambisjon om å tilby meningsfulle aktiviteter til barn, funksjonshemmede eller nyankomne immigranter. IKEA Ringsaker er stolte av å kunne hjelpe til med å skape en bedre hverdag for disse gruppene, gjennom å bidra til deres bygging av et bakstehus hvor barn, unge og immigranter kan utøve aktiviteter og bli kjent med hverandre.

IKEA Tromsø
Utsikten Fritid “Møteplassen”:
Tromsø sentrum har det siste året hatt en økning av ungdommer, helt ned i 13 års alderen, som henger i sentrum. Mange av disse er ressursterke ungdommer som vil noe, men som føler de ikke har noen plass å være. Dette prøver nå Fritid og Utekontakten i samarbeid med ungdommene å gjøre noe med. Kortfattet går prosjektet ut på å skape en åpen møteplass i sentrum for ungdommer. På sikt er målet å kunne tilby ungdommer hjelp til alt fra søknader til skoler, lånekassen, praksisplasser osv og å kunne gi ungdommer som er skolelei nye muligheter og på sikt få de tilbake på skolen.
Møteplassens innhold vil i stor grad være styrt av ungdommene, men med veiledning og oppfølging av voksne som jobber der.
Det er en gruppe på 35 ungdommer som har vært med å sette målene for prosjektet og som har fått sagt hva de ønsker plassen skal være.

IKEA Ålesund
Krisesenteret i Ålesund:
Krisesenteret Ålesund tar hvert år imot voldsutsatte kvinner og barn som har behov for beskyttelse. De er nå i en stor endring fordi huset de har i dag, i sentrum av Ålesund, ikke er sikkert for de mange som søker seg dit og er heller ikke stort nok. Et større mer praktisk bygg er under oppussing og gaven for 25.000 er en kjærkommen gave og vil bli brukt til å lage ungdomsrom og lekeplass inne for de minste barna.