Velkommen til IKEAs nabofond

Frist for å sende søknad er 1. april. Søk nå!

Om du ønsker å lese mer om nabofonet kan du klikke deg inn her eller ta kontakt med oss på nabofond@IKEA.com