Søknadsskjema

Fyll ut søknadsskjemaet nedenfor og klikk deretter på ”send søknad”-knappen. Du vil motta en automatisk bekreftelse på at din søknad er mottatt.

Du må først velge hvilket nabolag ditt prosjekt hører hjemme i, deretter ønsker vi kontaktopplysninger og opplysninger om prosjektet det søkes støtte til. Til slutt kan du laste opp eventuelle dokumenter du ønsker å legge ved.

  • Opplysninger om søker

  • Opplysninger om prosjektet det søkes støtte til

    (Begge valg mulig)